கஞ்சா விகாரங்களின் வகைகள்

பல ஆண்டுகளாக, இண்டிகா மற்றும் சாடிவா என்ற இரண்டு வகையான கஞ்சா செடிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இண்டிகா கஞ்சா செடிகள் குட்டையாகவும், அகன்ற இலைகளைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் சாடிவா உயரமாகவும் மெல்லியதாகவும் இருக்கும். விளைவைப் பொறுத்தமட்டில், இண்டிகா கஞ்சா நிதானமாகவும், உடலை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட கஞ்சா திரிபு என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை இன்னும் பல காரணிகள் பாதிக்கின்றன என்பது இன்று அறியப்படுகிறது. இருப்பினும், இன்டிகா மற்றும் சாடிவா லேபிள்கள் இன்னும் விவசாயிகளாலும் விற்பனையாளர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட திரிபு ஏற்படுத்தும் விளைவுகளைப் பற்றிய யோசனையை வழங்குகின்றன.

ஹைப்ரிட் கஞ்சா விகாரங்களும் உள்ளன. உண்மை என்னவென்றால், இன்று கிட்டத்தட்ட அனைத்து விகாரங்களும் கலப்பினங்கள். இருப்பினும், இந்த வார்த்தை வணிக ரீதியாகப் பயன்படுத்தப்படும்போது, ஒரு கலப்பின திரிபு என்பது சில இண்டிகா மற்றும் சாடிவா விளைவுகளை ஒன்றாகக் கொண்டுவருகிறது மற்றும் இரண்டிற்கும் இடையில் மிகவும் சமநிலையில் உள்ளது. நீங்கள் ஹைப்ரிட், இண்டிகா அல்லது சாடிவாவைப் பார்த்தாலும், வகை வாரியாக கஞ்சா விகாரங்களை உலாவும்போது, ஒவ்வொன்றும் அதன் சுயவிவரத்தைப் பார்ப்பதன் மூலம் என்ன விளைவுகளை வழங்குகிறது என்பதை நீங்கள் உணர முடியும். அடிப்படையில், சொற்கள் சரியானதாக இல்லாவிட்டாலும், குறிப்பிட்ட விளைவுகளைத் தேடும்போது சரியான திசையில் உங்களைச் சுட்டிக்காட்டினால் போதும்.

வரவேற்கிறோம் StrainLists.com

நீங்கள் குறைந்தது 21 இருக்கிறீர்களா?

இந்த தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்.