12 ஆண்டு OG - (12 Year OG)

திரிபு 12 ஆண்டு OG

வங்கி கஞ்சா மரபியல் 12 ஆண்டு OG ஐப் பெற சில அறியப்படாத OG குஷ் விகாரங்களைக் கடந்தது. பல்பு OG மொட்டுகள் மற்றும் பிற உன்னதமான OG குஷ் குணாதிசயங்களுடன், இந்த திரிபு அடர்த்தியான OG நறுமணம் மற்றும் சுவை சுயவிவரத்தை வழங்குகிறது, இது காரமான, மண் மற்றும் மலர். திரிபு ஒரு மருந்தாக அதிசயங்களைச் செய்கிறது அல்லது வேலையில் நீண்ட நாள் கழித்து ஓய்வெடுக்கட்டும்.  

வரவேற்கிறோம் StrainLists.com

நீங்கள் குறைந்தது 21 இருக்கிறீர்களா?

இந்த தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்.