5 வது உறுப்பு

5 வது உறுப்பு - (5th Element)

திரிபு 5 வது உறுப்பு

இந்த சுவாரஸ்யமான விகாரத்தை உருவாக்க எலிமெண்டல் விதைகள் அனைத்து ஸ்பார்க் OG உடன் பிளாக்பெர்ரியைக் கடந்தன. 5 வது உறுப்பு ஒட்டும் மொட்டுகளின் பெரும் விளைச்சலை உருவாக்குகிறது, அவை சக்திவாய்ந்த மண், எலுமிச்சை வாசனை மற்றும் சுவை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. பெருமூளை மற்றும் உடல் உயர்வுகளின் நல்ல கலவையுடன் விளைவுகள் மிகவும் வலுவானவை.

வரவேற்கிறோம் StrainLists.com

நீங்கள் குறைந்தது 21 இருக்கிறீர்களா?

இந்த தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்.