ஆச்சே - (Aceh)

திரிபு ஆச்சே

Atjeh என்றும் அழைக்கப்படும் Aceh, இந்தோனேசியாவின் Aceh பகுதியிலிருந்து வரும் கஞ்சாவின் சாடிவா வகைகளைக் குறிக்கிறது. இந்த சாடிவாக்கள் பொதுவாக உயரமாகவும் மெல்லியதாகவும் வளரும், மேலும் அவை இந்தோனேசியாவின் லாண்ட்ரேஸ் வகைகளில் மிகச்சிறந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன 

வரவேற்கிறோம் StrainLists.com

நீங்கள் குறைந்தது 21 இருக்கிறீர்களா?

இந்த தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்.