ஆப்பிரிக்க

ஆப்பிரிக்க - (African)

திரிபு ஆப்பிரிக்க

ஆப்பிரிக்க உலகின் இந்த பிராந்தியத்தில் பூர்வீகமாக வளரும் கஞ்சா (அல்லது லேண்ட்ரேஸ்கள்) பழங்குடி வகைகளைக் குறிக்கிறது. இந்த பிராந்தியத்தின் அட்சரேகை மற்றும் காலநிலை காரணமாக, இந்த பூர்வீக லாண்ட்ரேஸ் விகாரங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் விளைவில் சாடிவாவாக இருக்கின்றன.

வரவேற்கிறோம் StrainLists.com

நீங்கள் குறைந்தது 21 இருக்கிறீர்களா?

இந்த தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்.